Zaproszenie na poniedziałkowe spotkania

Zapraszamy na poniedziałkowe spotkania tematyczne do siedziby Klubu przy ul. Polnej 50 w godz. 12.00 do 14.00.

Program spotkań w listopadzie 2017

06 listopada

"Juliusz Nagórski; architekt, malarz, urbanista"
- przedstawi kolega Mark Tomiczek.

13 listopada

"Antyniemiecką twórczość muzyczna w okupowanej Warszawie"
- pokaże koleżanka Maria Mączyńska.

20 listopada

"Historię Zapomnianego Cmentarza" - omówi kolega Krzysztof Pacanowski.

27 listopada

"Władysław Orkan a Młoda Polska"- zreferuje kolega Edward Domański.

Opublikowano: 31.11.2017 r.

Informacja

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkretnych spotka} i wycieczek będą przekazywane w komunikatach na stronie internetowej Klubu oraz w ogólnych ogłoszeniach na tablicach na miesiąc przed każdą wycieczką.