Zaproszenia na spotkania

Zapraszamy na poniedziałkowe spotkania tematyczne do siedziby Klubu przy ul. Polnej 50 w godz. 12.00 do 14.00.

23 grudnia

W dniu 23 grudnia (czwartek) tradycyjnego spotkania w Klubie nie będzie. O godzinie 11.00 z Klubu wychodzimy na wycieczkę, aby zwiedzić Stadion Narodowy.

31 grudnia

W okresie ferii świątecznych planujemy jedno spotkanie klubowe na pożegnanie Starego Roku, w dniu 31 grudnia od godziny 19 do 24. Należy przyjść ze stosownym zaopatrzeniem. Chętnych do udziału prosimy o kontakt z koleżanką Ireną.

Program spotkań w styczniu 2018

8 stycznia

"Początki nazizmu" - zreferuje dyrektor Muzeum Politechniki Warszawskiej dr Andrzej Ulmer.

15 stycznia

"Puszcza Białowieska oczyma turystek kol. Jolanty Lipskiej i kol. Zofii Puff."

22 stycznia

"Artystyczna i architektoniczna twórczość
Juliusza Nagórskiego" (część III) - przedstawi kolega Marek Tomiczek.

29 stycznia

"Ku innym wymiarom" - spotkanie z poezją współczesną poprowadzi kol. Alma Zawidzka.

Zapraszamy.

Opublikowano: 21.12.2017 r.

Informacja

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkretnych spotka} i wycieczek będą przekazywane w komunikatach na stronie internetowej Klubu oraz w ogólnych ogłoszeniach na tablicach na miesiąc przed każdą wycieczką.