PLAN IMPREZ I WYCIECZEK KLUBU SENIORA

17 marca organizowana jest wycieczka jednodniowa „Z biegiem Drwęcy” do Brodnicy, Bobrowiska i Jajkowa. Przewidziany jest obiad regionalny. Cena dla Seniorów 121 zł minus dofinansowanie z ZFŚS.

22 marca organizowana jest wycieczka jednodniowa „Pożegnanie Zimy – przywitanie Wiosny” – nad rzekę Liwiec. W programie przejazd, wyżywienie, marzanna, muzyka. Koszt 70 zł.

Bliższe informacje zainteresowani mogą uzyskiwać telefonicznie w godzinach spotkań klubowych, mailowo lub bezpośrednio w Klubie w dniach i godzinach spotkań klubowych.

Opublikowano: 26.02.2018 r.

Informacja

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konkretnych wycieczek będą przekazywane w komunikatach na stronie internetowej Klubu oraz w ogólnych ogłoszeniach na tablicach na miesiąc przed każdą wycieczką.